RUM:s teckning
!

Onsdag 18 september är växeln stängd då vi har personaldag.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Söka bidrag för dig som deltagare

Ska du söka bidrag för att du deltar i ett event, läger eller kurs som anordnas av RUM?

Skicka ett mejl till vår sekreterare, frida.johnsson@rum.se, med informationen nedan. Döp mejlet till ”bidrag för deltagande i event/kurs”.

Kurs-/eventnamn *

Plats (t.ex. ort, lokal) *

Datum *

Beskrivning av kurs/event *

Summan som söks *

Vad bidraget kommer att användas till (t.ex. resor, avgifter) *

Namn på deltagaren *

Deltagarens förening *

Målsmans namn (om deltagaren är under 18 år)

Telefonnummer till kontaktperson *

Epostadress till kontaktperson *

Övrig information om kurs/event (t.ex. länk till kurs/event)

*  = krävs i ansökan

Vi svarar på din ansökan så snart som möjligt!

X