RUM:s teckning
!

Onsdag 18 september är växeln stängd då vi har personaldag.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Distriktsstyrelsen

Sedan årsmötet den 10 mars 2018 sitter följande personer i styrelsen:

Från vänster:

Kella Naeslund (ledamot), Darina Akimova (suppleant), Stefan Rinaldo (kassör),

Frida Johnsson (sekreterare), Irina Krjutjkova (ordförande), Liliana Silvestrova (ledamot) och Justus Bormann (suppleant).

X