RUM:s teckning

Våra medlemmar

Arboga Musik- och Dansskolas Elevförening

DTHL Dance Team Linda Hemrell

Köpings Musikskolas Elevförening

PianOdrag

SpelRUM

Viltstråk

VYM Västerås Youth Marching Band

Västerås Kulturskolas Elevförening

Västerås Ungdomsstorbandsförening

X