RUM:s teckning
!

Onsdag 18 september är växeln stängd då vi har personaldag.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Våra medlemmar

Arboga Musik- och Dansskolas Elevförening

DTHL Dance Team Linda Hemrell

Fagersta Brass-Band

För. Västerås Ungdoms Stråkorkestrar

Köpings Musikskolas Elevförening

PianOdrag

SpelRUM

Viltstråk

VYM Västerås Youth Marching Band

Västerås Kulturskolas Elevförening

Västerås Ungdomsstorband

X